หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
13 ต.ค. 2562
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ต่อจากนั้นในเวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี         :::ภาพทั้งหมด ...
การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐
10 ต.ค. 2562
นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ นำทีมงาน R-radio ติดตั้งระบบจอภาพ โดยได้รับมอบหมายในภาระกิจ “ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านจอแสดงภาพ” ในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีพิธีเปิด โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ ครั้งที่ ๒ (Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology 2nd) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ       ::::ภาพทั้งหมด ...
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
6 ต.ค. 2562
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีนางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยความรู้สึกที่ได้ส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี้ ทางวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี       ::::ภาพกิจกรรมทั้งหมด ...
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน
1 ต.ค. 2562
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี นำทีมโดย นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการ นำคณะวิทยากรลูกเสือ เขาจัดกิจกรรม "อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์เทิดไท้องค์ราชัน ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   :::: ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก ...
โครงการ Day Camp รับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๒ สี)
25 ก.ย. 2562
โครงการ Day Camp รับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๒ สี) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กันยานยน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี   ::::กิจกรรม Day Camp #๑:::: ::::กิจกรรม Day Camp ...

ดูทั้้งหมด

 
ประกาศรับสมัครงาน
 
ข่าวสารงานวิชาการและงานทะเบียน


 
 

อบรม/สัมมนา/ดูงาน
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
 


 
powered by bibua software