หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
 
หลักฐานการสมัคร : สำเนาบัตรประชาชน  ค่าสมัคร : 10 บาท
สอบถามโทร 035-511880 / 035-555644
 
 
 
 
 
 
 
 

powered by bibua software