หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 

นายไพบูลย์  คำภาพักตร์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

เบอร์ติดต่อโดยตรง :  087 400 0973
 

166/1 ถนนมาลัยแมน  ตำบลรั้วใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี


powered by bibua software