หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 

 นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ

(Mrs.Ruenruedi Sinthawachiwa)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

เบอร์ติดต่อโดยตรง : 08-7311-6160
e-mail : RUEN2507@gmail.com

166/1 ถนนมาลัยแมน  ตำบลรั้วใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี


powered by bibua software