หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
แผนกช่างไฟฟ้า  เป็นผู้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ในด้านทฤษฎี  และปฏิบัติโดยสามารถนำความรู้ประยุกต์
ใช้ในการประกอบอาชีพการงานอย่างมีคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยฯ  ในการพัฒนาชุมชนสังคม  และสิ่งแวดล้อม
 

 
 
 
1.ครูจะต้องปฏิบัติภาระกิจการสอนตรวจตามเวลาที่กำหนดและอยู่ต้องสอน  คอยให้คำชี้แนะตลอดการเวลาการปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษา
  2.ทำให้การเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  เป็นไปด้วยความเข้าใจ  ปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอน
  3.จัดให้มีการเรียนการสอนอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของการปรับปรุงและพัฒนาอาชีพ
  4.บริการชุมชนและสร้างความเข้าใจในการใช้การดูแลรักษาอุปกรณ์ในครัวเรือน
  5.ร่วมกันใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนและคุ้มค่าพร้อมมีกระบวนการวัสดุเหลือใช้อย่างเป็นระบบไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
 


 
-  ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
 
-  ช่างซ่อมแอร์ ตู้เย็น
 
- ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าบ้านและโรงงาน
 
-  ฯลฯ
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรมแผนก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

powered by bibua software