หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 


3 ก.ย. 2561

อบรมเขียนแผนธุรกิจ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 30 ส.ค.2561 ณ ห้องเฟื่องฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

กลับหน้าก่อนนี้

 


powered by bibua software