หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 


30 ส.ค. 2562

โครงการพิจารณาคัดเลือกและแลกเปลี่ยนความรู้ สถานศึกษาคุณธรรมฯ กลุ่มภาคกลาง

วันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน ใน โครงการพิจารณาคัดเลือกและแลกเปลี่ยนความรู้ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ณ โรงแรมวาสิฏฐี โฮเทล จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

 

 

กลับหน้าก่อนนี้

 


powered by bibua software