หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 


2 ก.ย. 2562

อบรม หลักสูตรการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน (หลักสูตรคุรุพัฒน์)

วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๒ คณะครูได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับครูอาชีวศึกษาภาคกลาง ระดับกลาง โดย สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (หลักสูตรคุรุพัฒน์)

 

 

กลับหน้าก่อนนี้

 


powered by bibua software