หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 


5 ก.ย. 2562

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๕ กันยานยน ๒๕๖๒ นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ กับหัวหน้าภาคส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีรองผู้ว่าราชการจัดงหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

 

 

กลับหน้าก่อนนี้

 


powered by bibua software