หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 


9 ก.ย. 2562

วิทยาลัยฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับดีเด่น การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้ารับ โล่ประกาศเกียรติคุณ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี “ระดับดีเด่น” ตามโครงการพัฒนาแนวทางจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และร่วมนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อคัดสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง (Best Practice) ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ได้มี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมดังกล่าว ณ วาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

 

 

 

 

 

:::ชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่:::

 

 

กลับหน้าก่อนนี้

 


powered by bibua software