หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 


12 ก.ย. 2562

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับครูและบุคลากร ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ทั้งนี้ ได้มีครูและบุคลากรของวิทยาลัยได้รับรางวัล จำนวน ๓ ท่าน แบ่งเป็นรางวัล ครูดีศรีอาชีวศึกษา จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ นางสาวประภา ทำจะดี และนายศิรสิทธิ์ สอนหมวก รางวัลคนดีศรีอาชีวศึกษา นายเอื้อน สงพันธ์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงาน. รวมทั้งมีบุคลาบางส่วนมาศึกษาดูงาน สถานศึกษาคุณธรรม เพื่อนำกลับไปพัฒนาวิทยาลัย และบุคลากรของวิทยาลัยยังได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับภายในพิธีนี้อีกด้วย
โดยมีดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประกอบด้วยรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” จำนวน ๑๓ ราย และรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” จำนวน ๑๖๙ ราย ๖๕ ประเภทสาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างความศรัทธา และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู ข้าราชการพลเรือน บุคลากรอาชีวศึกษา และลูกจ้างประจำของสอศ. ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมส่วนรวม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากทุกสถานศึกษา จัดขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
 

 

 

กลับหน้าก่อนนี้

 


powered by bibua software