หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 


22 ต.ค. 2562

คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า'' หรือ ''สภากาแฟ'' ประจำเดือนตุลาคม

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรื่นฤดี สินธวาชีวะผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส เข้สร่วมกิจกรรม "คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า" หรือ "สภากาแฟ" ที่สวนอาหารบ้านพ่อ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สำหรับการจัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า หรือสภากาแฟจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ รัฐวิสาหกิจ หอการค้า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับประทานอาหารร่วมกัน พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในข้อราชการต่างๆ ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการ เพื่อดูแลทุกข์สุข ความเดือดร้อนของประชาชน และเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ในครั้งต่อไป จะจัดในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยชมรมนายอำเภอ

 

 

กลับหน้าก่อนนี้

 


powered by bibua software