หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 


25 ต.ค. 2562

“๖๐ ปี วช. พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการ นำคณะครู เข้าร่วมศึกษาดูงาน "พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม" ศึกษาดูงานบูธแสดงนวัตกรรมด้านพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาชุมชนและพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ ๖๐ ปี ภายใต้หัวข้อ “๖๐ ปี วช. พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ ๒๕– ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
การเสวนาทางวิชาการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลผลิตจากงานวิจัยในราคาย่อมเยา และยังมีการนำปูม้าสด ๆ ผลผลิตจากธนาคารปูม้า และอาหารทะเลต่าง ๆ มาร่วมจำหน่าย นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรม สาธิต ถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัย ในหัวข้อ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” และหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ ณ ชั้น ๑ อาคาร วช. ๔ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติโดยวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถา เรื่อง “Enhancing the Next : พัฒนาไทย พัฒนาวิจัย เพื่ออนาคต”
 

 

 

กลับหน้าก่อนนี้

 


powered by bibua software