หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 


5 พ.ย. 2562

ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (สถานศึกษาขนาดเล็ก) ระดับจังหวัด

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จากอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้ามาประเมินองค์การฯ ของวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทน ในระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับภาค ภาคกลางต่อไป ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพฯ เพื่อนำมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

 

 

 

:::: ภาพทั้งหมด คลิก ::::

 

 

กลับหน้าก่อนนี้

 


powered by bibua software