หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 


26 ส.ค. 2563

ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ

วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายถาวร ทิพวรรณ พร้อมคณะกรรมการติดตาม
โดยประเด็นการติดตามคือ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการพัฒนาประเทศ

คลิกชมภาพเพิ่มเติม

 

 

กลับหน้าก่อนนี้

 


powered by bibua software