หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 


23 ส.ค. 2563

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ออกหน่วยให้บริการประชาชน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center ปี ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ ประชาชนบริเวณตำบลหรือใกล้เคียงสนใจใช้บริการ ด้านการซ่อมถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สามารถมาใช้บริการได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

คลิกชมภาพเพิ่มเติม

 

 

กลับหน้าก่อนนี้

 


powered by bibua software