หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 


9 ก.ย. 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย ในรายวิชา เสื้อสมัยนิยม ๑ และ วิชา เสื้อเบื้องต้น จำนวน ๗๕ ชั่วโมง โดยมีนางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการมอบ และมีรองผู้อำนวยการ ครูบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก

 

 

กลับหน้าก่อนนี้

 


powered by bibua software