หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 

กิจกรรมวิทยาลัย

23 พ.ย. 2561
ต้อนรับครูสอนภาษาจากประเทศภูฎาน

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับครูภาษาอังกฤษจากประเทศภูฎาน Miss Karma Cheki ...

 

รายละเอียด*

29 ต.ค. 2561
นักเรียนบริจาคโลหิต

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ในกิจกรรม "ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ" ในการทำความดี ให้เลือด ให้ชีวิต โดย 6 สโมสรโรตารี ในจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค 3330 โรตารีสากล ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม ...

 

รายละเอียด*

21 ต.ค. 2561
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ ...

 

รายละเอียด*

16 ต.ค. 2561
ยินดีต้อนรับรองใหม่

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ ท่านรองสุชาติ โพธิ์รัง และท่านรองไพบูลย์ คำภาพักตร์ เข้ามาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส และขอแสดงความยินดีกับท่านรองพิศาล ปฤษณารุณ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ ...

 

รายละเอียด*

3 ก.ย. 2561
อบรมเขียนแผนธุรกิจ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 30 ส.ค.2561 ณ ห้องเฟื่องฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ...

 

รายละเอียด*

23 ก.ค. 2561
โครงการ''วันเข้าพรรษาและแห่ะเทียนพรรษา'' 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ "วันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา" ประจำปี 2561 อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสองพี่น้อง(พระอารามหลวง) อำเภอสองพี่น้อง ...

 

รายละเอียด*

1 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา2561

ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายประภาส คงสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัย กำหนดให้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ เพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติของนักเรียนในความปกครองให้ถูกต้องตรงกัน ...

 

รายละเอียด*

21 ส.ค. 2560
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา2560

  วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและอนุรักษ์ภาษาไทย ในวันที่  7 สิงหาคม 2560        กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติ เพราะภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม ...

 

รายละเอียด*

21 ส.ค. 2560
ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายประภาส คงสบาย ได้กล่าวต้อนรับข้าราชครูบรรจุใหม่ ...

 

รายละเอียด*

9 มิ.ย. 2560
ฝึกอบรมแกนนำเยาวชนสายอาชีพ

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ "ฝึกอบรมแกนนำเยาวชนสายอาชีพรวมพลังเสริมสร้างสังคมสีขาวปลอดยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560" ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากนายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี ...

 

รายละเอียด*

 

(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 15 page(s) 150 record(s)

powered by bibua software